Kadar opsyen perdagangan

Faedah terakru setiap hari dan akan diposkan ke akaun pembrokeran anda setiap bulan. Sebahagian daripada pembayaran ini kadang-kadang disebut sebagai "perkongsian hasil. Bayaran ini adalah tambahan kepada apa-apa yuran Rule 12b-1, yuran perkhidmatan pemegang saham dan yuran sub-perakaunan yang dinyatakan dalam prospektus masing-masing dana. amalan pampasan, sila lihat prospektus dana dan penyata maklumat tambahan.

kadar opsyen perdagangan

Anda boleh kehilangan wang dengan melabur dalam dana bersama pasaran wang. Dana boleh mengenakan bayaran atas penjualan saham atau mungkin menggantung sementara untuk keupayaan anda menjual saham jika kecairan Dana jatuh di bawah keperluan minimum kerana keadaan pasaran atau faktor lain.

Produk Pelaburan: Prospektus dana mengandungi objektif pelaburan, risiko, caj, perbelanjaan, dan maklumat penting lain dan harus dibaca dan dipertimbangkan dengan teliti sebelum melabur.Opsyen kadar faedah diperdagangkan secara rasmi melalui Kumpulan CME, salah satu pasaran niaga hadapan dan pilihan terbesar di dunia. Pilihan meletakkan memberi anda hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual saham pada harga yang dinyatakan sebelum kontrak tamat. Keterbatasan Pilihan Kadar Faedah Oleh kerana pilihan kadar faedah adalah pilihan berasaskan Eropah, mereka kadar opsyen perdagangan akan dilaksanakan lebih awal seperti pilihan gaya Amerika. Bayaran ini adalah sebagai tambahan kepada sebarang yuran Rule 12b-1, yuran perkhidmatan pemegang saham dan yuran sub-perakaunan yang didedahkan dalam setiap prospektus dana. Sekiranya anda tidak memiliki aset yang mendasarinya, risiko boleh menjadi tidak terhad. Tanggapan sistem dan masa akses akaun mungkin berbeza-beza kerana pelbagai faktor, termasuk jumlah dagangan, keadaan pasaran, prestasi sistem, kadar opsyen perdagangan, dan faktor lain. Nilai intrinsik adalah perbezaan antara harga mogok dan harga saham, jika harga saham berada di atas mogok. Alat ini menyediakan contoh portfolio ETF atau dana bersama kadar opsyen perdagangan pelbagai tahap risiko pasaran.

Sekiranya pintu penebusan dikenakan, anda tidak akan dibenarkan menjual jawatan anda dan menebus saham daripada dana bersama pasaran wang itu sehingga pintu dibuka. Jika yuran kecairan dikenakan, yuran kecairan akan ditolak dari hasil tunai apabila anda menebus saham anda. Anda akan menerima hasil tunai kurang yuran mudah tunai dan apa-apa yuran yang dikenakan lain. APY pada baki deposit anda menganggap tiada penarikan balik kredit yang dikreditkan dan tiada perubahan dalam kadar faedah untuk satu tahun penuh dan tiada pengeluaran atau penambahan kepada dana deposit.

kadar opsyen perdagangan

Pelaburan di mana-mana dana bersama pasaran wang tidak diinsuranskan atau dijamin oleh Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan atau mana-mana agensi kerajaan lain. Penaja Dana tidak mempunyai kewajiban undang-undang untuk memberikan sokongan kewangan kepada Dana, dan anda tidak boleh mengharapkan penaja itu akan memberikan bantuan kewangan kepada Dana pada bila-bila masa. Dana bersama pasaran wang mungkin tertakluk kepada yuran kecairan dan pintu penebusan jika ditentukan sesuai oleh lembaga dana bersama dana wang.

Untuk prospektus semasa, sila klik nama Dana JPMorgan di atas. Data yang disebutkan menggambarkan prestasi lalu. Prestasi masa lalu bukan merupakan petunjuk tentang hasil masa depan dan pulangan pelaburan dan harga saham akan turun naik setiap hari. Pelaburan anda mungkin bernilai lebih atau kurang daripada kos asal anda apabila anda menebus saham anda. Prestasi semasa mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daripada data prestasi yang dipetik. Untuk prestasi dan metrik akhir suku terkini, sila klik pada nama dana.


Tanggapan sistem dan masa akses akaun mungkin berbeza-beza kerana pelbagai faktor, termasuk jumlah dagangan, keadaan pasaran, prestasi sistem, dan faktor lain. Hak cipta terpelihara.